Inkoop specialistische zorg

CJG+ de Kempen
Zoeken

Inkoop specialistische zorg

De Kempengemeenten hebben de inkoop van de specialistische jeugdhulp belegd bij inkooporganisatie Eindhoven. Kijk op www.eindhoven.nl  voor meer informatie.

Leveren en declareren

Voor een goede beheersing van de inkoop is het belangrijk dat aanbieders het bestelproces goed doorlopen. In de praktijk zien we een paar verbeterpunten waar we graag de aandacht voor vragen aan zorgaanbieders:

- Nagekomen verzoeken van toewijzingen

Nog regelmatig worden er JW 315 berichten verstuurd door aanbieders met een ingangsdatum van 2015 en 2016. Verzoeken over 2015 worden niet meer verwerkt. Verzoeken met betrekking tot 2016 worden alleen nog maar verwerkt op het moment dat de aanbieder aantoonbaar kan maken dat deze trajecten zijn opgenomen in de ingestuurde productieverantwoording 2016. Een aantal  aanbieders hebben hierover inmiddels een brief ontvangen om dit aantoonbaar te maken. Aanbieders die nu een JW 315 bericht insturen m.b.t. 2016, zullen een afkeuring ontvangen. Zij kunnen contact opnemen met contractmanagement@eindhoven.nl en worden geïnformeerd over de werkwijze.

- Berichtenverkeer

Denk er aan om een "start zorg"  iJW305 en "einde zorg-berichten" iJW307 te versturen.

- Nieuwe PDC

Beschikkingen met een ingangsdatum vanaf 01-01-2018 worden alleen verwerkt met de nieuwe productcodes. U dient als aanbieder de iJW 315 berichten met een begindatum in 2018 pas in te sturen zodra uw systeem hierop is ingericht. Verzoeken met een ingangsdatum na 01-01-2018 die worden ingestuurd met een oude productcode worden niet verwerkt. Ook de toegangsteams hebben de opdracht gekregen de beschikkingen met een ingangsdatum na 01-01-2018 te verwerken, zodra dit mogelijk is met de nieuwe productcodes.

- Meldplicht wachtlijst jeugd

Als gemeenten vinden we het belangrijk dat elk kind tijdig de zorg krijgt die het nodig heeft. In beginsel accepteren wij daarom niet dat kinderen langer moeten wachten dan de treeknorm. De treeknorm voor het eerste intakegesprek is 4 weken. De treeknorm voor start van de behandeling is 6 weken voor ambulante hulp en 7 weken voor verblijf. Als zorgaanbieder bent u verplicht om het overschrijden van de treeknormen te melden bij uw contractmanager. 

Snel naar