Kwaliteit van de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+

CJG+ de Kempen
Zoeken

Kwaliteit van de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+

Om een goede kwaliteit van hulpverlening binnen het CJG+ te garanderen, voldoen de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aan de landelijke eisen voor hun beroepsgroep.

Registatie SKJ en BIG

De jeugd- en gezinswerkers met hbo-niveau afkomstig uit de jeugdzorg zijn geregistreerd in het Beroepsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en werken met een beroepscode. In deze code staan de normen die voor alle professionals in de jeugdzorg gelden. Het is een leidraad voor hun handelen en werkhouding en biedt hen hulp bij dilemma’s in de hulpverlening en verantwoording van de keuzes die zij daarbij maken. De jeugd- en gezinswerkers afkomstig uit de gezondheidszorg zijn geregistreerd in het BIG-register. Hiermee is voor alle inwoners duidelijk dat zij bevoegd zijn hun beroep uit te oefenen en dat zij volgens landelijke kwaliteitseisen werken.

Jeugdhulpprofessionals die zich nog niet kunnen registreren (omdat hun beroepsgroep nog niet is opgenomen in het register of omdat ze een mbo-functie hebben), hebben een vooraanmelding voor beroepsregistratie gedaan waarmee zij aangeven volgens de kaders te werken.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De jeugd- en gezinswerkers maken ter ondersteuning van hun werk ook gebruik van landelijke richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen voor hun handelen. De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ kunnen de richtlijnen gebruiken om samen met de inwoner te beslissen over de best passende hulp. Er bestaan richtlijnen op het gebied van ADHD, crisisplaatsingen, ernstige gedragsproblemen, kindermishandeling, psychiatrische problemen, middelengebruik, multiprobleemgezinnen, pleegzorg, gehechtheid, residentiele jeugdhulp, samen beslissen, scheiding, stemmingsproblemen en uithuisplaatsing.

Bekijk de richtlijnen

Toetsen van de kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen kan de eigen beroepsgroep de werkwijze van een professional toetsen via het tuchtrecht.

Snel naar