Zorg voor Jeugd

CJG+ de Kempen
Zoeken
U bent hier: Home / Organisatie / Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd

Alle gemeenten in Noord-Brabant hebben de opdracht ervoor te zorgen dat de afstemming tussen hulpverleners goed verloopt. Hiervoor wordt het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingezet. Het CJG+ de Kempen werkt hieraan mee.

In dit systeem wordt alleen gemeld dat een jeugdige bij het CJG+ bekend is met een hulpvraag, niet wat de vraag inhoudt. Dit past binnen de privacyregelgeving. Er wordt dus geen dossier bijgehouden van een kind in Zorg voor Jeugd. Met dit systeem wordt voorkomen dat verschillende organisaties in Nederland langs elkaar heen werken waardoor jeugdigen beter geholpen kunnen worden.

Hier leest u meer informatie over Zorg voor Jeugd in de Kempengemeenten (hyperlink naar https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/de-kempen/over-zorg-voor-jeugd/

Klik hier voor de folder met algemene informatie over Zorg voor Jeugd. (hyperlink naar: http://www.zorgvoorjeugd.nu/wp-content/uploads/2015/03/folder-noord-brabant.pdf

In dit systeem wordt alleen gemeld dat een jeugdige bij het CJG+ bekend is met een hulpvraag, niet wat de vraag inhoudt. Dit past binnen de privacyregelgeving. Er wordt dus geen dossier bijgehouden van een kind in Zorg voor Jeugd. Met dit systeem wordt voorkomen dat verschillende organisaties in Nederland langs elkaar heen werken waardoor jeugdigen beter geholpen kunnen worden.

Snel naar