Privacystatement

CJG+ de Kempen
Zoeken
U bent hier: Home / Privacystatement

Privacystatement

De privacy van de burger staat bij CJG+ de Kempen hoog in het vaandel. Wij respecteren de privacy van iedere bezoeker van onze website, ongeacht of u reeds al dan niet bekend bent bij CJG+.

De persoonlijke informatie die u aan ons verschaft wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld; niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard en enkel worden verwerkt overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming.

Een bezoek aan onze website vindt in beginsel geheel anoniem plaats. Indien u via de website van diensten gebruik wenst te maken, bijvoorbeeld van de mogelijkheid om een vraag te stellen, dan vragen wij u om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze verworven persoonsgegevens worden alleen verwerkt om u te identificeren, zodat wij de door u gevraagde dienst kunnen leveren.

Uiteraard streven wij ernaar om onze dienstverlening continu te blijven verbeteren. Niet alleen persoonlijk, maar ook online willen wij onze inwoners kunnen voorzien van optimale dienstverlening. In dit kader zijn een aantal statistiekgegevens voor ons van belang om te weten, onder andere wat het bezoekersaantal van de website is, wat de tijdstippen van de bezoeken zijn en welke pagina’s op onze website het meest worden bezocht. Deze statistiekgegevens over de bezoeken aan onze website bevatten geen persoonsgegevens. Het gaat hierbij enkel om anonieme aantallen die geregistreerd worden. U wordt daarom nooit door ons benaderd voor marketingdoeleinden of andere redenen zonder dat u daar zelf bij ons een aanvraag voor ingediend heeft.

Ter ondersteuning van onze diensten is het mogelijk om via onze website te worden doorwezen naar andere internetsites. Echter kunnen de privacy bepalingen op deze internetsites anders luiden dan de bepalingen die hier in het privacy statement van CJG+ de Kempen vermeld staan. Wij trachten door onze zorgvuldige werkwijze om u enkel naar de beste sites door te verwijzen.

CJG+ De Kempen neemt zeer zorgvuldig de volgende belangrijke uitgangspunten in acht bij de verwerking van persoonsgegevens:

  • Het welzijn van onze inwoners staat bij ons centraal. Het verwerken van persoonsgegevens wordt met uiterst respect voor de rechten van de burger gedaan;
  • Voordat uw gegevens worden verworven en verwerkt, wordt u nadrukkelijk om toestemming tot het verlenen van deze gegevens gevraagd;
  • Er worden niet meer persoonsgegevens verworven en verwerkt dan nodig is voor onze ondersteuning en dienstverlening, het doel waarvoor we de gegevens hebben ontvangen;
  • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het beoogde doel te bereiken;
  • Alleen de medewerkers van CJG+ de Kempen die uw gegevens nodig hebben ter uitvoering van de werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens;
  • In het kader van optimale dienstverlening kan een samenwerking tussen CJG+ De Kempen en enkele partners van belang zijn. Indien dit het geval is, wordt er niet aan ontkomen om bepaalde persoonsgegevens met deze partners te delen. Uiteraard gebeurt dit transparant en met in achtneming van de wet;
  • De verplichting tot geheimhouding en het tekenen van een geheimhoudingsverklaring is verplicht voor alle medewerkers, dan wel stagiaires die de mogelijkheid hebben kennis te nemen van persoonsgegevens;
  • De persoonsgegevens zijn door middel van technische en organisatorische maatregelen in hoge mate beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking;
  • Mocht onverhoopt een van bovenstaande uitgangspunten niet of onzorgvuldig in acht zijn genomen, dan zullen wij direct actie ondernemen om de situatie te herstellen.

Snel naar